Confidentialitate

Dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, precum și încrederea pe care ne-o acordați sunt importante pentru noi și, de aceea, prin această Politică de confidențialitate (²Politică²) vă furnizăm informații importante despre modul în care Farmaceutica REMEDIA SA. gestionează datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție. Această Politică se aplică oricărui produs, serviciu, site sau aplicație care colectează, înregistrează, modifică, utilizează, accesează, transmite sau stochează date personale.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică și să contactați Responabilul nostru cu Protecția Datelor dacă doriți detalii cu privire la prelucrările noastre sau la modificarea alegerilor dumneavoastră. Vă rugăm să verificați actualizările acestei Politici. În cazul în care vom aduce modificări pe care le considerăm importante, le veți putea consulta atât în farmaciile noastre, cât și online.

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea și dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, respectând toate legile și reglementările europene și naționale aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

CINE SUNTEM

Operatorul de date este Farmaceutica REMEDIA o societate română cu sediul social în Deva, bld Nicolae Balcescu nr 2, jud Hunedoara (Societatea)

Politica de confidentialitate a Farmaceutica REMEDIA SA se refera doar la datele furnizate voluntar de catre Client exclusiv pe site. Farmaceutica REMEDIA SA nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara site-ului.

CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN CE

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea, astfel cum este detaliat mai jos:

Scopul prelucăriiDate cu caracter personal prelucrateTemeiul prelucrăriiDurata prelucrăriiDestinatari / Împuterniciți
Vânzare onlineNume, prenume, adresă, telefon, e-mail, vârstă, date bancare, produse achiziționateÎncheiere și executare contract10 ani de la data achizițieiFurnizorul de software, firma de curierat, ANAF, bancă, autorități publice
Vânzare online medicamente eliberate fără prescripție medicalăData nașterii, greutatea, înălțimea, sexul, tratamente curente, antecedente alergice, starea de sarcină/alăptare, conținutul conversațiilor cu farmacistul (telefonic, e-mail sau chat online)Obligație legală (Ordinul Ministerului Sănătății nr. 444/2019)10 ani de la data achizițieiFurnizorul de software, autorități publice
Prevenirea fraudelor prin utilizarea cardurilor de loialitateNume, prenume, număr card, istoric cumpărături, farmacia în care a fost utilizat cardulInteres legitim1 an de la data ultimei achiziții sau până la soluționarea cererii de opozițieFurnizorul de software, autorități publice
Îmbunătățirea calității serviciilor în urma colectării feedback-urilor cu privire la produsele și serviciile noastreNume, prenume, număr card, istoric cumpărături, farmacia în care a fost utilizat cardul, număr de telefon, adresă de e-mailInteres legitim2 ani de la data fiecărei achiziții pentru care este solicitat feedback-ulFurnizorul de software
Comunicări de marketing directNume, prenume, e-mail, telefonConsimțământ1 an de la data ultimei achiziții sau până la retragerea consimțământuluiAgentii de publicitate și marketing, furnizorul de servicii de telecomunicații (sms, e-mail)
Crearea profilului de consumatorNume, prenume, numărul cardului, sex, vârstă, oraș, istoric cumpărături, farmacia în care a fost utilizat cardulConsimțământ1 an de la data ultimei achiziții sau până la retragerea consimțământuluiFurnizorul de software, agenții de publicitate
Sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientuluiNume, prenume, telefonConsimțământ1 an de la ultima interacțiune sau până la retragerea consimțământuluiFurnizorul de software, furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind satisfacția clienților
Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilorNume, prenume, adresă, telefon, e-mail, vârstă,  numele contului din rețeaua de socializare, CNP (CNP-ul este solicitat numai în cazul premiilor ale căror valoare depășește 600 de lei), semnăturaConsimțământ / obligație legală în cazul CNP-ului, pentru premii cu valoarea peste 600 lei (Codul fiscal)Pe durata desfășurării campaniei/ concursului și 3 ani de la data acordării premiuluiAgenții de publicitate și marketing, agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare, firma de curierat care asigură livrarea premiului, ANAF
Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră adresate prin scrisoare, e-mail, telefon, faxNume, prenume, număr de telefon/fax, adresa de e-mail, adresa poștală, voce.ConsimțământPe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de la data soluționăriiFurnizorul de software, furnizorul de servicii de call-center, autorități publice


PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE MINORILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la minorii care nu au împlinit această vârstă în absența consimțământului părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta de îndată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus și nu există acordul părinților/reprezentanților legali.

SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Societatea vă asigură că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a se asigura că acestea sunt specifice și adecvate pentru a proteja drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. În acest sens, Societatea a implementat si implementează cele mai noi soluții tehnice, inclusiv hardware si software pentru menținerea nivelului de securitate la un nivel adecvat care să nu permită existența un breșe de securitate. Totodată, Societatea desfășoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități suscetibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
 1. considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permita Societății să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 2. prelucrarea este ilegala, însă dumneavoastră nu doriți ca ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 • în cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru copurile definite, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau
 1. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar Soxxietății pentru a verifica dacă temeiurile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive;
 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 2. persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării,
 • persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 1. datele au fost prelucrate ilegal;
 2. ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională sau
 3. datele au fost colectate în legatură cu servicii ale societății informaționale oferite minorilor (daca este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afecteaza pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat Societății într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizeaza prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm să ne scrieți la adresa Deva, bld Nicolae Balcescu nr 2, jud Hunedoara, prin e-mail la remedia@remedia.ro De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopul de marketing direct (newsletter), aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „Dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing transmisă.

Puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor la adresă de corespondență: Deva, bld Nicolae Balcescu nr 2, jud Hunedoara, e-mail: remedia@remedia.ro sau telefon: 0254.223.260.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

MODIFICĂRI LA ACEASTA POLITICĂ

Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia.

Vă rugăm să verificați periodic secțiunea Politica de Confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.