Politici de confidentialitate

Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Confidentialitatea si Securitatea datelor cu caracter personal.

Site-ul www farmaciile remedia.ro este proprietatea societatii Farmaceutica REMEDIA SA, care are calitatea de autor si administrator.

Prin crearea Contului, fiecare Client si-a exprimat in mod voluntar, consimtamantul expres si neechivoc, ca Farmaceutica REMEDIA SA, in calitate de operator de date cu caracter personal, sa colecteze si sa administreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001si in conformitate cu Regulamentul UE 016/679(GDPR).Prelucrarea datelor personale se va realiza pe durata mentinerii de catre Client a  contului activ de magazin .

Politica de confidentialitate  Farmaceutica REMEDIA SA se refera doar la datele furnizate voluntar de catre Client exclusiv pe site. Farmaceutica REMEDIA SA  nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara site-ului.

SC Farmaceutica REMEDIA SA, cu sediul in Deva , str. Dorobantilor , nr. 43, jud. Hunedoara, numar de inmatriculare la Registrul Comertului: J20/700/1991, cod fiscal: RO 2115198,tel.0254223260, e-mail remedia@remedia.ro prelucreaza datele dumneavoastra personale  in calitate de operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr 21222 in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679(GDPR)in urmatoarele scopuri

-  cumparare de produse on-line de  pe site-ul www farmaciileremedia.ro,

- marketing –transmiterea de  notificari despre promotiile din Farmaciile REMEDIA

Farmaceutica REMEDIA SA, va asigura ca datele furnizate de dumneavoastra prin completarea  campurilor marcate sunt confidentiale si nu vor fi divulgate unor terte persoane

Prelucrarea datelor personale se va face cu asigurarea confidentialtatii si securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal  si cu respectarea  drepturilor persoanei vizate , in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679(GDPR).

Ne obligam sa asiguram securitatea datelor personale cu respectarea regulamentului UE 2016/679(GDPR)si sa aplicam masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Aceste masuri asigura, potrivit stadiului tehnicii utilizate in procesul de prelucrare si de costuri, un nivel de securitate adecvat in ceea ce priveste riscurile pe care le reprezinta prelucrarea, precum si in ceea ce priveste natura datelor care trebuie protejate.

Nu sunteti obligati sa furnizati datele cu caracter personal, daca nu doriti sa primiti materiale publicitare, promotionale sau nu doriti sa comandati online.

 

Prin crearea contului de client va dati acordul sa furnizati informatii adevarate, corecte, actuale si complete despre dumneavoastra, conform formularelor aferente si sunteti de acord sa furnizati aceste informatii in mod corect si complet.

Totodata  va asumati obligatia de a mentine pe toata perioada cat aveti contul activ aceste informatii actualizate, respectiv sa le innoiti, atunci cand sufera modificari pantru ca aceste date de inregistrare sa fie adevarate, exacte si complete.

In cazul in care observam ca aceasta obligatia este incalcata de catre dumneavoastra, ne rezervam dreptul sa va blocam accesul la serviciile noastre fara o notificare prealabila, pe perioada determinata sau nedeterminata.

In cazul in care vom considera ca ati furnizat informatii neconforme cu realitatea, inexacte ori incomplete, FR are dreptul sa suspende sau sa desfiinteze contul dumneavoastra ,urmana ca pe viitor sa refuze toate incercarile de folosire a site-ului.

Autentificarea ca membru pe acest site, implica din partea dumneavoastra alegerea unui nume de utilizator si a unei parole.

Pastrarea in siguranta a parolei de acces reprezinta responabilitatea dumneavoastra, consecintele oricarei activitati desfasurate prin folosirea parolei revenindu-va integral ,FR fiind absolvita de orice vina pentru folosirea neautorizata a acestora.

 

Temeiul juridic al prelucrarii datelor dumneavoastra personale, il constituie desfasurarea procesului de cumparare de produse online pe site-ul www farmaciileremedia.ro, precum si  notificarea dumneavoastra despre promotiile din Farmaciile REMEDIA, pe baza consimtamantul dumneavoastra expres si neechivoc, acordat optional ,prin bifarea  acceptarii Termenilor si Conditiilor.

Aveti dreptul de a retrage oricand, in mod gratuit, consimtamantul privind prelucrarea datelor dumneavoastra. personale,fara a fi prejudiciat si  fara ca retragerea sa afecteze  legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului, pana la data retragerii.

In ceea ce priveste datele dumneavoastra personale aveti posibilitatea  de a exercita in mod gratuit, oricare dintre următoarele drepturi, prin intermediul unei cereri scrise , datate si semnate, adresata Organizatorului la adresa din Deva, str. Dorobantilor, Nr.43, Jud. Hunedoara sau la adresa de e-mail remedia@remedia.ro

a. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal- de a obtine din partea SC Farmaceutica REMEDIA SA, o confirmare a faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate,scopul prelucrarii si perioada pentru care se prelucreaza

b. Dreptul la rectificare asupra datelor -dreptul dumneavostra de a cere rectificarea datelor inexacte care va  privesc

c. Dreptul de a sterge datele prelucrate- aveti dreptul de a solicita SC Farmaceutica REMEDIA SA, stergerea datelor personale care va privesc, iar SC Farmaceutica REMEDIA SA are obligatia de a sterge datele personale care va privesc, in oricare din urmatoarele situatii

    -datele cu caracter personal au fost folosite in alt scop decat cel pentru care au fost colectate sau prelucrate ori nu mai sunt necesare scopului in vederea caruia au fost prelucrate

- retragerea consimtamantului pe baza caruia au fost prelucrate

- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

    - persoana se opune prelucrarii si nu exista motive de prevalenta a intereselor operatorului

    - datele trebuie sterse conform obligatiilor dreptului Uniunii/intern

 

d. Dreptul de a solicita SC Farmaceutica REMEDIA SA restrictionarea prelucrarii datelor personale- aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri

- a prelucrarii inexacte cand se contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor

- a prelucrarii ilegale iar persoana vizata nu solicita stergerea datelor cu caracter personal

- a exercitarii dreptului la opozitie

e. Dreptul de portabilitate a datelor-  reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat manifestandu-va consimtamantul expres, in structura utilizata de noi in mod current si totodata aveti posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putand cere transmiterea acestor date direct de la noi catre celalalt operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

f.Dreptul la opozitie -reprezinta dreptul dumneavoastra de a va opune oricand, in mod gratuit, unei astfel de prelucrari, inclusiv crearii de profiluri motivat de situatia particulara in care va aflati / marketing direct

g. Dreptul de a va adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere, in cazul in care apreciati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679(GDPR) link :www.dataprotection.ro

Pentru orice nelamurire cu privire la utilizarea site-ului www.farmaciileremedia.ro cat si la prelucrarea datelor, puteti apela la TelVerde: +40 8008 REMEDIA (7363342).

SC Farmaceutica REMEDIA S.A. este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al ANSPDCP cu nr. 21222